dissabte, 4 de febrer de 2017

Resultat del IV Concurs de Fotografia del Cercle de Belles Arts de Lleida i de l'Associació Arts de PonentUn cop examinades les obres presentades, el jurat decideix atorgar el primer premi a la fotografia presentada sota el lema "l'Espera", resultant el seu autor Enric Rodríguez Garcia.
El segon premi s’atorga a la fotografia presentada sota el lema “La violència és l'últim refugi de l'incompetent”, resultant la seva autora Escolàstica Osuna Exposito

El tercer premi s’atorga a la fotografia presentada sota el lema “La llum dels Elisis”, resultant la seva autora Lluisa Roca Tena

III Concurs de Fotografia del Cercle de Belles Arts de Lleida i de l'Associació Arts de Ponent


 diumenge, 20 de novembre de 2016

Resultat XXXII Premi de Pintura -16è internacional- en homenatge a Jaume Perelló Miró

A la ciutat de Lleida, en la seu social del Cercle de Belles Arts, essent les 19,00 h del dia 26 de setembre de 2016, es reuneix el Jurat de Qualificació del XXXII Premi de Pintura, 16è internacional, en homenatge a Jaume Perelló i Miró. 

El Jurat està format per:

 • President: Jaume Vilella i Motlló, president del Cercle de Belles Art
 • Vocals:
  • Josep Pont Sans, en representació de la Fundació Jaume Perelló
  • Mercè López Ajamil, en representació de la Fundació Pública de l'Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida.
  • Montse Lladós Farran, de l'Associació d'Arts de Ponent
  • Miquel Àngel Soriano-Montagut Marcos, vocal d'Arquitectura del Cercle de Belles Arts 
  • Josep Manuel Espluga i Fdez. de la Pradilla, vocal d'Arxiu del Cercle de Belles Arts
  • Josep Maria Mora Cagigao, Arquitecte i soci del Cercle de Belles Art
 • Secretària, amb veu i sense vot: Isabel Sala Casteràs, secretària del Cercle de Belles Arts. 
Les obres seleccionades són un total de 20.
Un cop examinades pels membres del Jurat, es procedeix a la primera ronda de votacions i són eliminats els quadres núm. 3, 9, 16, 18, 28, 39 i 51
En la segona volta són eliminats els quadres núm. 4, 5, 14, 20, 25 i 27

El Jurat acorda concedir la cinquena menció al quadre núm. 42, de Julio García Iglesias
HARMONIA AL MERCAT
Julio García Iglesias, Abrera (Barcelona)

La quarta menció pertoca al quadre núm. 47 de Josep Maria Batlle González
TEULATS
Josep Maria Batlle González, Lleida
La tercera menció correspon al quadre núm. 48, de Juan Luís Jardí Baraja
LOS ULTIMOS PASAJEROS DE ORIENT EXPRESS
Joan Lluís Jardi Baraja, Salomó (Tarragona)

La segona menció correspon al quadre núm. 41, de Joan Carles Pérez Sullà
10 DE SEPTIEMBRE DE 2001, NEW YORK
Joan Carles Pérez Sullà, Torrefarrera (Lleida)
La primera menció s'adjudica al quadre núm. 31, d'Àngel Torres Martínez
ARCO DE CALÍGULA Y VÍA DE LA ABUNDANCIA
Àngel Torres Martínez, Boadilla del Monte (Madrid)El Jurat acorda atorgar el primer premi, dotat amb 3.700 €, concedit per la Diputació de Lleida a través de la Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs, a l'obra núm. 32 de Fernando Barrachina Ausina, de Foios (València).

LA SÉQUIA DE MONTACADA, PER GODELLA
Fernando Barrachina Ausina, Foios (València)

El Jurat acorda atorgar el Premi del Cercle de Belles Arts i Arts de Ponent, per import de 1.400 € (al que segons el punt núm. 36 de les bases de la convocatòria, només poden optar els socis de les entitats mencionades), a l'obra núm. 36 de Manel Crosa Burgués d'Albatarrech.


OBJECTES
Manel Crosa Burgués, Albatarrech (Lleida)

I sense mes assumptes a tractar es tanca la sessió essent les 20,20 h.

Del què com a secretària en dono fe, 
Signatura de la secretària

Lleida, 26 de setembre de 2016

El president i els vocals
Signatura del president i dels vocals


dissabte, 15 d’octubre de 2016

IV CONCURS DE FOTOGRAFIA DEL CERCLE DE BELLES ARTS DE LLEIDA I ARTS DE PONENT


Fotografies guanyadores del III Concurs 


2016-2017  IV CONCURS. BASES

Participants:
Podran participar-hi totes les persones majors de 16 anys. Els menors de 18 anys que desitgin participar en el concurs hauran d’adjuntar una autorització del seu pare, mare o tutor legal. També serà necessària l’autorització per a la recollida del premi, si s’escau.

Tema i format:
Totes les fotografies tindran format de 20x30 i tema lliures, es podrà plasmar qualsevol punt de vista sense posar límits a la tècnica, la creativitat artística i l’originalitat.

Requisits:
Els autors hauran de presentar fotografies originals, i per tant, no podran haver estat guardonades en altres concursos. Tampoc poden estar compromeses ni en tràmit de publicació en cap editorial. Cada participant podrà presentar al concurs dues fotografies. Les obres es presentaran dins d’un sobre tancat amb un lema al darrere. Juntament amb les fotografies, s’hi ha d’adjuntar un sobre més petit amb les dades del participant a dintre i amb el mateix lema que la foto a fora. Les obres es presentaran en paper fotogràfic damunt de cartró ploma, han de tenir una mida de 20x30 cm.

Termini i presentació de les obres fotogràfiques:
El termini de presentació de les obres fotogràfiques començarà el 15.12.2016 i acabarà el 15.1.2017.
Les obres es lliuraran a la seu del Cercle de Belles Arts de Lleida i Arts de Ponent, C/ Major, núm.24, 1r de Lleida.

Premis:
- 1r premi: Un gravat corresponent a un primer premi del Cercle de Belles Arts de Lleida, numerat i signat per l’autor, mes diploma
- 2n premi: Un gravat  numerat i signat per l’autor, mes diploma
- Un accèssit: Obtindrà un diploma.

Organització i jurat:
L’organització queda facultada per resoldre qualsevol contingència no prevista en aquestes bases. El jurat del concurs estarà format per: tres membres de la secció de fotografia del Cercle de Belles Arts de Lleida, dos membres del Cercle de Belles Arts i un membre d’Arts de Ponent. Es podrà nomenar un fotògraf professional com a membre del jurat si es creu necessari. El jurat es reserva el dret de descartar aquelles obres fotogràfiques que no reuneixin un mínim de requisits de qualitat o que puguin resultar de mal gust o ofensives. Qualsevol fotografia que no s’ajusti a les presents bases serà descartada automàticament pel jurat. També podran declarar-se deserts els premis per falta de qualitat de les obres presentades.

Veredicte i lliurament de premis:
El veredicte del jurat es farà públic del 16 al 31 de gener de 2017. És imprescindible l’assistència de les persones premiades al lliurament dels premis. Aquestes persones podran designar algú en nom seu. En cas de no poder assistir-hi, els guanyadors renuncien al premi.

Exhibició i edició de les obres fotogràfiques:
Les obres fotogràfiques seran exposades a les sales del Cercle de Belles Arts de Lleida durant tot el mes de febrer del 2017, amb el títol "el + de fotografia".

Cessió de drets i exoneració de responsabilitat:
Els participants autoritzen que es puguin reproduir, distribuir i comunicar públicament les obres fotogràfiques guardonades i les finalistes, indicant sempre l’autoria de l’obra fotogràfica. Quedant en propietat dels organitzadors.

Protecció de dades personals:
Les dades personals, seran tractades de conformitat amb les bases del concurs, no cedint-ne o comunicant-se a tercers. De conformitat amb la normativa sobre protecció de dades personals.

Acceptació de les bases:
La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.


dissabte, 28 de maig de 2016

EL + DE...ELS ALUMNES DE L’ESCOLA DEL CERCLE DE BELLES ARTS DE LLEIDA

  
La primera ubicació de l'Escola del Cercle de Belles Arts de Lleida va ser l'edifici de l'antic convent del Roser, al carrer Cavallers. L’Escola del Cercle pretenia ser un centre de formació artística que volia recollir les inquietuds dels seus professors i fer-les arribar a tots els alumnes sensibles al dibuix i a la pintura. Gabino Lagarriga va ser el primer director de l'Escola, que comptava amb dues branques: la de dibuix artístic, dirigida primer per Magí Serés i posteriorment, al 1948 i durant 15 anys, per Leandre Cristòfol, i la de dibuix lineal, dirigida per Manuel Méndez. L'any 1949, a aquestes dues modalitat, se'n va afegir una tercera, la de modelatge, de la mà de Jaume Perelló.

Juntament amb les classes de l'Escola, van aparèixer les exposicions d'art, sens dubte l'activitat que més repercussió tindrà en l'entitat. Es van realitzar mostres anuals dels alumnes de l'Escola de Belles Arts i, a més a més, exposicions d'artistes locals que, tot i la seva joventut, ja mostraven uns criteris que, anys més tard, els col·locaran al capdavant dels corrents artístics lleidatans. D'entre tots ells caldria destacar Josep Benseny, Leandre Cristòfol, Marià Gomà, Manel Niubó, Lluís Trepat, Roig Nadal, Mercadé, Tapiol, Ernest Ibáñez, Jaume Minguell i Roca Delpech entre molts d'altres.

Actualment l’Escola del Cercle de Belles Arts s’ubica al carrer de la Palma núm. 9, 2n pis de Lleida i el seu director és en Rafael Badia Borlänsa.

El Cercle de Belles Arts de Lleida continua exposant a la seva seu de forma habitual i en exposicions mensuals dins l’activitat anomenada “El+de...” que coordina Divina Drudis. En aquesta ocasió, el mes de maig ha estat per als alumnes de l’Escola del Cercle en una exposició col·lectiva de tots ells.

Volem agrair des d’aquest mitjà a tots els alumnes de l’Escola la seva participació i expressar-los l’orgull que com a Cercle de Belles Arts de Lleida sentim pels seus treballs, així com fer arribar també un especial agraïment per a la persona que ho fa possible; el seu director.

Algunes de les obres exposades:diumenge, 15 de maig de 2016