dissabte, 15 d’octubre de 2016

IV CONCURS DE FOTOGRAFIA DEL CERCLE DE BELLES ARTS DE LLEIDA I ARTS DE PONENT


Fotografies guanyadores del III Concurs 


2016-2017  IV CONCURS. BASES

Participants:
Podran participar-hi totes les persones majors de 16 anys. Els menors de 18 anys que desitgin participar en el concurs hauran d’adjuntar una autorització del seu pare, mare o tutor legal. També serà necessària l’autorització per a la recollida del premi, si s’escau.

Tema i format:
Totes les fotografies tindran format de 20x30 i tema lliures, es podrà plasmar qualsevol punt de vista sense posar límits a la tècnica, la creativitat artística i l’originalitat.

Requisits:
Els autors hauran de presentar fotografies originals, i per tant, no podran haver estat guardonades en altres concursos. Tampoc poden estar compromeses ni en tràmit de publicació en cap editorial. Cada participant podrà presentar al concurs dues fotografies. Les obres es presentaran dins d’un sobre tancat amb un lema al darrere. Juntament amb les fotografies, s’hi ha d’adjuntar un sobre més petit amb les dades del participant a dintre i amb el mateix lema que la foto a fora. Les obres es presentaran en paper fotogràfic damunt de cartró ploma, han de tenir una mida de 20x30 cm.

Termini i presentació de les obres fotogràfiques:
El termini de presentació de les obres fotogràfiques començarà el 15.12.2016 i acabarà el 15.1.2017.
Les obres es lliuraran a la seu del Cercle de Belles Arts de Lleida i Arts de Ponent, C/ Major, núm.24, 1r de Lleida.

Premis:
- 1r premi: Un gravat corresponent a un primer premi del Cercle de Belles Arts de Lleida, numerat i signat per l’autor, mes diploma
- 2n premi: Un gravat  numerat i signat per l’autor, mes diploma
- Un accèssit: Obtindrà un diploma.

Organització i jurat:
L’organització queda facultada per resoldre qualsevol contingència no prevista en aquestes bases. El jurat del concurs estarà format per: tres membres de la secció de fotografia del Cercle de Belles Arts de Lleida, dos membres del Cercle de Belles Arts i un membre d’Arts de Ponent. Es podrà nomenar un fotògraf professional com a membre del jurat si es creu necessari. El jurat es reserva el dret de descartar aquelles obres fotogràfiques que no reuneixin un mínim de requisits de qualitat o que puguin resultar de mal gust o ofensives. Qualsevol fotografia que no s’ajusti a les presents bases serà descartada automàticament pel jurat. També podran declarar-se deserts els premis per falta de qualitat de les obres presentades.

Veredicte i lliurament de premis:
El veredicte del jurat es farà públic del 16 al 31 de gener de 2017. És imprescindible l’assistència de les persones premiades al lliurament dels premis. Aquestes persones podran designar algú en nom seu. En cas de no poder assistir-hi, els guanyadors renuncien al premi.

Exhibició i edició de les obres fotogràfiques:
Les obres fotogràfiques seran exposades a les sales del Cercle de Belles Arts de Lleida durant tot el mes de febrer del 2017, amb el títol "el + de fotografia".

Cessió de drets i exoneració de responsabilitat:
Els participants autoritzen que es puguin reproduir, distribuir i comunicar públicament les obres fotogràfiques guardonades i les finalistes, indicant sempre l’autoria de l’obra fotogràfica. Quedant en propietat dels organitzadors.

Protecció de dades personals:
Les dades personals, seran tractades de conformitat amb les bases del concurs, no cedint-ne o comunicant-se a tercers. De conformitat amb la normativa sobre protecció de dades personals.

Acceptació de les bases:
La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada